Kabelmärkning - Märka kablar - Märkning av kablage - Serverrum - Datahall

Specifikationer

IDXpert specifikationer

Utskriftsmetod: Termostatisk utskrift. Ger en mycket lätt avläsbar etikett och utskriften smetas ej ut. 300 DPI.
Vikt: Mycket lätt. 1,1 kg - inklusive batterier och etikettmodul.

Storlek: ABC modell: 96 x 293 x 127 mm.
QWERTY modell 191 x 242 x 89 mm.
Strömförsörjning: 6 AA-batterier - eller med nätadapter.
Antal Fonter: 11 st.
Max etikettlängd, die-cut: 200 mm.
Max skrivlängd: 482 mm.
Antal rader: Max 23.
Antal tecken per rad: Max 50.
Rotation av skrift: 0 - 90 - 180 - 360 grader.
Display: LCD. 3 rader, 16 tecken.
Arbetstemperatur: 4-49°C.

Godkänd FCC Klass A

Kontakta gärna oss! - Mer kabelmärkning BMP21 BMP51